VEF UN KO

Pieder pie vieglo bezpilota helikopteru klases. To var izmantot aviācijas ķīmisko darbu izpildei. Aizsardzības pret kaitēkļiem , slimībām un nezālēm pasākumu sistēma ir obligāta jebkuras kultūras audzēšanas tehnoloģijas daļa un svarīgas ražas palielināšanas rezerve.
Slimības , kas nodara kaitējumu veģetācijas laikā , ļoti bieži izraisa arī glabātās produkcijas bojāšanos.
Ik gadu kaitēkļu, slimību un nezāļu izraisītie zaudējumi vidēji sasniedz 20-30% no potenciālās ražas. No zaudējumu cēloņiem aptuveni trešdaļa ir slimības, kas to masveida attīstības laikā sasniedz pat pusi un vairāk ( piemēram  kviešu rūsa, kartupeļu fitofteroze, saulespuķu kātu puve u.c)

Ķīmiskās aizsardzības metodes ir balstītas uz dažādu organisko un neorganisko savienojumu izmantošna, kuri ir kaitīgi organismiem.

Ķīmiskie aizsardzības līdzekļi izceļas ar to, ka ir ļoti universāli, tos var izmantot pret lielāko daļu kaitēkļu, slimībām un nezālēm visām lauksaimniecības kultūrām un dažādās zemes lietojamplatībās, kā arī ar tiem var apstrādāt noliktavas, siltumnīcas, elevatorus un citas būves.  Liela nozīme ir fumigantu izmantošanai dažādu materiālu, produktu un popbarības dezinficēšanā.

Īpaši efektīva pestecīdu izmantošāna ir dārzkopībā, kur ķīmiskie līdzekļi ļauj atbrīvoties no ārkārtīgi  bīstamiem kaitēkļiem, uzlabot produkcijas kvalitāti un ievērojami palielināt augļu ražu.

Ļoti efektīvi ir herbicīdi. Daudzgadīgi eksperimenti ir pierādījuši, ka tie būtiski samazina nezāļu apkarošanas izmaksas un veicina lauksaimniecības kultūru ražas palielināšanu.

Tā kā tas ir lidojošs objekts, drošība ir ārkārtīgi svarīga prasība. Aizsardzības pret ķimikāliju šļakatām visi elektroniskie kompanenti tika izstradāti ar pilienu aizsardzības korpusiem. Vadības elektronika sastāv no vairākiem procesoriem, kuri pastāvīgi seko kompanentiem normāla darba nodrošināšanai. Atteices gadījumā mašīna apstājas un planē virs vietas.
Agregātam nav nepieciešams augsti kvalificēts personāls.

Bezpilota lidaparāts VEF UN KO ieteicams izmantošanai eksperimentālos agrouzņēmumos un lauksaimniecības zinātniskās pētniecības institūtos kā nesējs aviācijas ķīmisko darbu veikšanai. 

Bezpilota lidaparāts VEF UN KO var izmantot speciālas narkotiku apkarošanas vienības marihuānas un citu narkotiskās vielas saturošu augu iznīcināšanai.

Lidojumu tehniskie dati

Vispārīgie dati

Dzinējs

Divu cilindru ar ūdens dzesēšanu

Pacelšanas jauda

kW

51

Degvielas stundas patēriņs

I/st

15

Geometriskie pamatraksturojumi

Garums ar rotējošiem propelleriem

mm

4300

Garums

mm

3100

Diametrs HB

mm

4000

Augstums

mm

1334

Šasijas bāze

mm

1100

Svara dati

Maksimālais pacelšanas svars

kg

175

Svars

kg

120

Derīgā krava

kg

40

Standarta degvielas rezerve

I

15

Lidojuma pamatraksturojumi

Horizontālā lidojuma pie zemes maksimālais ātrums

km/h

60

Lidojuma ilgums (augstums 5 m)

h

1

Maksimāli pieļaujamais vēja ātrums paceļoties un nolaižoties

m/s

10

Energoapgādātība

Elektriskās barošanas jauda, kas tiek izdalīta derīgajai slodzei 12 v ķēdē

w

200

Ķīmiskās apstrādes veikšana

Lidojuma ātrums veicot ķīmisko apstrādi

km/h

01.10.20

1 hektāra apstrādes laiks

min

6

Darba šķiduma patēriņš

I/min

0.9-2.75 regulējams

Apstrādājamās joslas platums, ja lidojuma augstums ir 3-4 m

m

3.7-7.5 regulējams

Izsmidzināšanas 1 ha

I

4.5-10 regulējams

Bezpilote helikoptera izmantošanai ir milzīga priekšrocība salīdzinājumā ar parastajiem lauku apstrādes veidiem.

Helikoptera vadības veids ir ļoti vienkāršs

Helikopters ļauj precīzāk un efektīvāk izmantot pesticīdus un herbicīdus noteiktā jomā

Attāla izmantošana iz droša cilvēkiem

Bezpilota helikoptera izmantošana vairākkārt palielina iegūstamās ražas daudzumu.


Bezpilota helikopteris VEF UN KO spēj apstrādāt 40ha vai vairāk dienā! 1 stunda – 6 ~10ha, 1ha apstrāde var ilgt aptuveni sešas minūtes.

Savlaicīga kaitēkļu kontrole. VEF UN KO ļauj veikt efektīvu izsmidzināšanu 3-4 metru augstumā virs kultūras panākot punktveida izsmidzināšanu.

Ķīmiskā apstrāde, kas tiek veikta izmantojot tālvadību no kaimiņteritorijas, neieejot tajā, ērti un droši.

Ļauj efektīvi izmantot dažādus pesticīdu veidus vienlaicīgi kultūrai vispiemērotākajā veidā.

Mazi izmēri un svars, viegli transportēt.

Nezāļu apkarošanas problēmu varētu atrisināt herbicīdi.